با محور قرار دادن شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

احداث در موارد ذيل شامل دريافت پروانه و پرداخت عوارض نمي شود :

1- سرويس بهداشتي در حياط به مقدار حداكثر 3 مترمربع.

2- سايبان براي خودرو در حياط منازل با مصالح غير بنايي.

3- بالكن در داخل مغازه با مصالح غيرثابت و غيربنايي از جمله با نبشي و نئوپان و ورق لغايت تا يك سوم مساحت مغازه.

4-  سايبان روي درب منازل و درب حياط در كنار بامها و بالاي پنجره در كليه معابر حداكثر تا 25 سانتيمتر .

5- نماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملك بدون تجديدبناي آنها به شرطي كه ملك داراي عقب كشي نباشد .

6-  تعويض سقف اعيانيهاي ساختماني مسكوني به شرطي كه احتمال وجود خطر ريزش باشد .

7-  تغييرات جزئي و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجره ها بدون تغيير در ابعاد آنها .

8-  تغيير در تقسيمات داخلي ساختمان بدون تغيير در تعداد واحدها و مساحت آنها با رعايت مسائل سازه اي

9-  تعويض سقف اعيانيهاي مسكوني كه مجاز بوده و به صورت كلي با سقف چوبي احداث شده اند .

10-  الحاق دو يا چند مغازه به همديگر.

11-  نصب پنجره به بالكن هاي سه طرف بسته با رعايت موضوع اشرافيت

12-  احداث گلخانه با هر طرحي با مصالح‌شيشه‌اي بدون ايجاد درب در بر خيابان يا كوچه حداكثر 20 مترمربع در فضاي‌باز.

13-  اجراي عقب كشي ديوار حياط.

14- استفاده ادارات ، سازمانها ، شركتها و مشابه آنها از اعيانيهاي واحدهاي مربوطه به عنوان مهدكودك ، كتابخانه ، واحد آموزش ، غذاخوري و باشگاه ورزشي براي كاركنان خود در محدوده و محوطه مجاز خود .

15-  ايجاد پاركينگ از اعياني و نصب درب پاركينگ در ضلع مجاز ملك.

16-  استفاده از زيرپله يا اتاقك بالاي راه پله بعنوان انباري.

تبصره 1 :

بندهاي 6 و 9 و 13 با مجوز شهرداري صورت خواهد گرفت (كه به صورت كتبي نحوه اقدام به مالك اعلام خواهد شد)

تبصره 2 :

مدت اعتبار گواهي صادره براي بندهاي مورد اشاره در تبصره يك حداكثر 6 ماه بوده و ضمناً رعايت موارد ايمني در وقوع خطرات احتمالي در كليه بندهاي ماده فوق بعهده مالك (متقاضي) مي باشد .

منبع: سایت شهرداری کلانشهر تبریز -http://www.tshs.ir/tabid/370/Default.aspx

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ دی۱۳۸۹ساعت 17:9  توسط مهندس محمد صادق مصطفوی  |